Ekonomik göstergeler | TrendFX

EKONOMİK GÖSTERGELER

Forex dünyası hakkında öğrenmek istediklerinize, merak ettiklerinize TrendFX cevap veriyor!

Bir ülkenin ekonomik faaliyetleri hakkında istatistiki bilgi sunan bir dizi ekonomik gösterge mevcuttur. Ekonomik göstergeler, bir ekonomide, gelecekteki performans ve yapıya yönelik tahminde bulunmak için bir çeşit “ön-izleme” olarak işlev görür.

Ekonomik göstergeler finansal arenada önde gelen figürler tarafından planlanan ekonomik veri bültenleri, bildirimler ve duyurulardır. Pek çok gösterge mevcuttur ve bunların her biri menşei, hedef kitlesi ve finansal piyasalar üzerindeki etkileri bakımından farklılık gösterir. Kolaylık sağlamak için göstergeleri bölgelere göre ayırdık - Avrupa göstergelerinden başlayarak, Asya göstergeleri ve ABD göstergelerini takip ettik. Yaklaşan ekonomik olayları görmek için ekonomik takvimi inceleyin.

Avrupa Göstergeleri

İSİM
AÇIKLAMA
SIKLIK
Avrupa Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (CPI)
Bu gösterge AB bölgesindeki tüketici enflasyonunun bir göstergesidir ve ECB tarafından yayınlanan ekonomi politikası üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Haftalık ve Çeyreklik
Alman Ekonomik Güven Endeksi (ZEW)
Alman bankacılık sektörünün duyarlılığını ve ekonomini üzerindeki hissiyatının göstergesidir.
Aylık
Alman IFO
Almanyada'ki üretimin göstergesidir
Aylık
Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı
Genellikle faiz kararından sonra Avrupa Merkez Bankası Müdürü tarafından yapılan yorumları dikkate alın.
ÇeyreklikÇin Göstergeleri

İSİM
AÇIKLAMA
SIKLIK
GSYH
Bu veri Çin'deki mal ve hizmetlerin toplam üretimini yansıtmaktadır.
Üç aylık ve yıllık
Endüstriyel üretim
Ülkedeki fabrikaların çıktılarını yansıtır ve üretimin artmakta mı yoksa kontratsız mı olduğunu gösterir.
Perakende satışlar
Tüketicilerin araba veya buzdolabı gibi pahalı ürünleri alıp almadıklarını gösterir.
Aylık
İş güven
Ekonomiye göre primli işlem seviyesi
Aylık
Ticaret dengesi
Çin'in ticaret açığı olup olmadığını gösterir.
Üç aylıkJaponya Göstergeleri

İSİM
AÇIKLAMA
SIKLIK
Tüketici güveni
Japonya nüfusunun ekonominin sağlığı ile ilgili iyimserlik düzeyi.
Aylık
GSYH
Bu sayı Japonya'daki mal ve hizmetlerin toplam üretimini yansıtmaktadır.
Aylık ve Üç aylık
Enflasyon
Japonya'nın Enflasyon oranını aylık, üç aylık ve yıllık olarak gösterir.
Aylık, Üç aylık, YıllıkAvustralya Göstergeleri

İSİM
AÇIKLAMA
SIKLIK
İş güven
İşletmelerin ekonomiye bağlı iyimserlik seviyesi.
Aylık
GSYH
Bu sayı Avustralya'daki mal ve hizmetlerin toplam üretimini yansıtmaktadır.
Her ayın 10'unda
İthalat
Avustralya'ya giren ürünlerin miktarını gösterir.
Aylık
Oran Kararı
Her ayın ilk Salı günü
İşsizlik
Avustralya'nın işgücünde işsizlik seviyesi.
Her ayın 12’si civarındaABD Göstergeleri

İSİM
AÇIKLAMA
SIKLIK
Tarım Dışı Bordrolar
Devlet ve çiftlik çalışanları hariç toplam ABD çalışanı sayısı.
Her ayın ilk cuma günü yayınlanır.
Ticaret Dengesi veya ABD Ticaret Açığı
İhracat ve ithalat arasındaki toplam fark
Her ayın 10'unda saat 08:30 (Doğu Avrupa Saati)
TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi)
Enflasyona neden olan ürünleri kullanır. Yiyecek ve enerji bu hesaplamaya girmez.
Her ayın 15'inde saat 08:30 (Doğu Avrupa Saati)
Üretim ISM Raporu
İkmal yönetimi enstitüsü tarafından ABD'deki fabrikalar için yayınlanan üretim raporu
Her ayın ilk iş günü saat 10:30 (Doğu Avrupa Saati)
Michigan Tüketici Güveni
ABD ekonomisinde tüketici güvenini ölçen bir göstergedir. Bu anket, 5.000 ABD hanesine yapılan aylık bir anketine dayanmaktadır.
Ön rapor her ayın 15'inde, nihai rapor her ayın son salı günü
GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla)
Ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplam üretimi. Üç aylık ve yıllık sayılar yayımlanır.
3 aylık veriler her ay güncellenir ve ay sonunda sunulur.
Dayanıklı Tüketim İçin Yeni Siparişler
Üreticilere hem acil hem de gelecek için verilen dayanıklı mal siparişlerini gösterir.
Dönemsel ayarlanır
ÜFE - Mamüller
Enflasyonu üretici düzeyinde ölçer. Hizmet sektörü bu göstergeye dahil değildir.
Her ayın 15'i
ABD İşsizlik Oranı (%)
ABD'de işsizlerin sayısı, yüzde (oran) olarak verilir.
Her ayın ilk perşembe günü
Konut Yapı İzinleri
İmar izni alınan yeni konut projesi inşaatları
Her ayın 3. salı günü
Endüstriyel üretim
ABD fabrikalarında, madenlerde ve yardımcı tesislerdeki üretimi ölçer. Kapasiteyi, mevcut kaynakları ve büyümeyi ölçer.
Her ayın 3. salı günü
Konut Başlangıçları
ABD'de yeni konut inşaatlarının gerçek sayısı
Her ayın 17'si civarı